Vẻ đẹp của người Phụ nữ qua lịch sử mỹ thuật thế giới

Dõi theo các tác phẩm mỹ thuật, chúng ta có thể thấy vẻ đẹp phụ nữ đã được hàng vạn họa sĩ khám phá, thể hiện ở hàng triệu họa phẩm ra mắt từ xưa tới nay, được thể hiện hết sức đa dạng, đặc biệt là phản ánh qua lăng kính của các thiên tài nghệ thuật.

 

1. Vẻ đẹp của người phụ nữ giai đoạn 1400

 

ve_dep_phu_nu1

 

La Primavera, Sandro Botticelli (1482)

 

 

Ve_dep_phu_nu2

 

The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485)

 

 

Ve_dep_phu_nu3

 

The Birth of Venus, Sandro Botticelli (1485)

 

 

2. Vẻ đẹp của người phụ nữ giai đoạn 1500

 

Ve_dep_phu_nu4

 

La Dame aux Voile – Raphael (1516)

 

 

Ve_dep_phu_nu5

 

Die Madonna Tempi – Raphael (1507)

 

 

Ve_dep_phu_nu7

 

Mona Lisa, Leonardo da Vinci (1507)

 

 

Ve_dep_phu_nu8

 

Leda the Swan, Leonardo da-Vinci (1510)

 

 

Ve_dep_phu_nu9

 

Allegory, Angelo Bronzino (1569)

 

 

3. Vẻ đẹp của người phụ nữ giai đoạn 1600

 

Ve_dep_phu_nu10

 

Poussin Triumph de Neptun, Nicolas Poussin (1610)

 

 

Ve_dep_phu_nu11

 

Danae, Artemisia Gentileschi (1612)

 

 

Ve_dep_phu_nu12

 

Danae, Orazio Gentileschi (1621)

 

 

Ve_dep_phu_nu13

 

Judgement of Paris, Peter Rubens (1623)

 

 

Ve_dep_phu_nu15

 

Venus at her mirror, Diego de Velázquez (1651)

 

 

4. Vẻ đẹp của người phụ nữ giai đoạn 1700

 

ve_dep_phu_nu16

 

Diana after the Hunt, Francois Boucher (1745)

 

 

ve_dep_phu_nu17

 

Mademoiselle O’Murphy, Francois Boucher (1752)

 

 

ve_dep_phu_nu18

 

Madame Pastoret, Jacques-Louis David (1791)

 

 

ve_dep_phu_nu19

 

ve_dep_phu_nu20

 

The Sabine Women Enforcing Peace by Running between the Combatants, Jacques-Louis David (1794-1799)

 

 

ve_dep_phu_nu21

 

Portrait of Henriette de Verninac, Jacques-Louis David (1798)

 

 

5. Vẻ đẹp của người phụ nữ giai đoạn 1800

 

ve_dep_phu_nu22

 

Porträt Madame Récamier, Jacques-Louis David (1800)

 

 

ve_dep_phu_nu23

 

The Farewell of Telemachus and Eucharis, Jacques-Louis David (1818)

 

 

ve_dep_phu_nu31

 

Odalisque – Francesco Hayez (1867)

 

 

ve_dep_phu_nu32

 

Sirens, Charles Edward Boutibonne (1883)

 

 

Ve_dep_phu_nu34

 

La Brie du Printemps – William-Adolphe Bouguereau (1825-1905)

 

 

Ve_dep_phu_nu39

 

The Stranger, Ivan Kramskoi (1883)

 

 

Ve_dep_phu_nu41

 

Leila, Sir Frank Herbert Dicksee (1892)

 

 

Ve_dep_phu_nu42

 

The Mirror – Sir Frank Dicksee (1896)

 

 

6. Vẻ đẹp của người phụ nữ giai đoạn 1900

 

ve_dep_phu_nu46

 

ve_dep_phu_nu44

Có thể bạn quan tâm