kỹ năng mềm | Designs.vn

global design news and ideas

 

 

 

 

kỹ năng mềm ngoài kỹ năng chuyên môn về đồ họa mà các nhà thiết kế cần biết: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, đàm phán, quản lý thời gian, kỹ năng ra quyết định, kỹ năng giải quyết khủng hoảng, kỹ năng làm việc dưới áp lực, kỹ năng thuyết phục nhà tuyển dụng, ...

a product of 3dgroup © 2021 Designs.vnGlobal design news and ideas