Tải về BIM "View Template" để thể hiện mặt bằng

14-BIM-view-templates-mat-bang-kien-truc-revit-1

 

 

BIM đang đưa công nghệ thông tin 3D để triển khai mặt bằng sàn. Nhiều mô hình 3D được render trên nền tảng mặt bằng sàn truyền thống không thể hiện mức độ chi tiết và phức tạp như các mô hình được tích hợp công nghệ BIM. Vì vậy, cần phải phát triển các cấu hình cho phép tạo ra một sơ đồ tầng rõ ràng và chi tiết để cung cấp cái nhìn tốt nhất có thể về một dự án.

 

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm thấy một file kiến trúc từ Revit có một loạt các View Template được định cấu hình. Tệp này được tạo ra đặc biệt dành cho các kiến trúc sư là người mới sử dụng phương pháp Revit và BIM, nó sẽ cho phép bạn kết hợp View Template vào các dự án Revit của bạn, cho phép bạn thể hiện tốt hơn các ý tưởng và concept đằng sau thiết kế của mình. Download tại đây

 

14-BIM-view-templates-mat-bang-kien-truc-revit-1

 

 

Làm thế nào để xuất View Templates từ những file download ?

 

Để xuất View Template từ file dự án của chúng tôi sang file dự án của bạn, trước tiên, bạn phải mở cả hai file trong Revit. Tiếp theo, trong file dự án của bạn, chuyển đến tab Manage, sau đó đến Settings và nhấp vào Transfer Project Standards. Một cửa sổ sẽ bật lên, bạn sẽ thấy tất cả các cấu hình có thể được chuyển đến dự án của bạn. Nhấp vào Check None và sau đó trên hộp có View Template. Các View Template phải được chuyển đổi và sẵn sàng để sử dụng.

 

14-BIM-view-templates-mat-bang-kien-truc-revit-1

 

 

Sử dụng View Templates như thế nào ?

 

Khi bạn tạo View Templates của mình hoặc nếu bạn sử dụng cái được chuyển đổi từ file của chúng tôi, bạn có thể áp dụng bằng cách đi đến Identity Data trong chức năng Properties. Một khi View Templates được tạo, bạn có thể tiếp tục tùy chỉnh chúng với tab View, dưới tab phụ Graphics, bằng cách nhấp vào View Templates.

 

14-BIM-view-templates-mat-bang-kien-truc-revit-1

 

Tôi có thể tùy chỉnh hiển thị kiến trúc của tôi như thế nào?

 

Tiếp theo, chúng tôi sẽ cho bạn thấy làm thế nào để nhanh chóng tùy chỉnh những lựa chọn cách hiển thị khác nhau trong Revit

 

 

Các cấu hình cơ bản cho phép đo mặt phẳng trong Revit

 

Revit cho bạn rất nhiều lựa chọn để tùy chỉnh các hiển thị khác nhau. Ở đây, chúng tôi nhắm vào Object Styles, Visibility Graphics, và View Templates, để đưa ra cho bạn những ý tưởng tốt hơn về cách tạo ra những mặt bằng thú vị cũng như làm thế nào để tái sử dụng những tùy chỉnh này cho những dự án và trình bày khác.

 

14-BIM-view-templates-mat-bang-kien-truc-revit-1

 

 

Cấu hình toàn cầu: Objects Style

 

Điều này phù hợp với các cấu hình toàn cầu để trình bày các mô hình 3d, các yếu tố 2d và chú thích. Đó là những yếu tố chủ đạo trong dự án và được tổ chức theo các yếu tố của chúng. Bạn có thể tìm thấy chức năng này trong tab Manage bên dưới tab phụ Settings.

 

Trong cửa sổ Object Styles, có những yếu tố khác nhau mà có thể được tùy chỉnh, như mở rộng đường lines hay thay đổi màu sắc hoặc hoa văn.

 

Dành thời gian để định cấu hình các thông số phần tử khác nhau trong Object Styles sẽ cho phép bạn cá nhân hóa tất cả các đối tượng trong màn hình.

 

14-BIM-view-templates-mat-bang-kien-truc-revit-1

 

 

Cấu hình hiển thị:  Visibility Graphics

 

Tuy nhiên, mỗi hiển thị có cấu hình được cá nhân hóa mà cấu hình đó có sự khác biệt với cấu hình chung trong Object Styles.

 

Mỗi hiển thị có thông số đồ họa riêng, được gọi là Visibility Graphics. Trong bất kì phần hiển thị nào: mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng hoặc 3D trong tab View và dưới tab phụ Graphics, bạn sẽ tìm thấy chức năng Visibility/Graphics, chức năng này cho phép bạn tùy chỉnh các lựa chọn cách xem mà chỉ có thể sử dụng với hiển thị cụ thể đó.

 

14-BIM-view-templates-mat-bang-kien-truc-revit-1

 

 

Cấu hình màn hình có thể lặp lại: View Templates

 

Với các cấu hình chung trong Object Styles và các cấu hình cụ thể cho các hiển thị trong Visibility Graphics, bạn có thể lưu các cấu hình mà bạn đã thực hiện dưới dạng View Templates. Chúng có thể được sử dụng dưới những hiển thị khác nhau miễn là chúng trùng với loại hiển thị đó (mặt bằng, mặt cắt, mặt đứng, view 3D). Bạn có thể tạo ra những loại này bằng cách nhấp phải chuột vào Create View Template từ View option.

Có thể bạn quan tâm