Trào lưu nghệ thuật vị niệm (Conceptual art) là gì?

Bất chấp sự thật rằng những nghệ sỹ conceptual art mãi mãi là những kẻ khác…