Vintage và Retro có giống nhau?

Có thể nói, phong cách Vintage là phong cách của kỉ niệm, của dấu ấn thời…

Phong cách thiết kế nội thất Vintage

Vintage được mặc định như một từ có nghĩa là “cổ - cũ” và được dùng…