Gặp gỡ Theo van Gogh: Một trong những nhà buôn nghệ thuật quan trọng nhất lịch sử

Theo van Gogh đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp…