Ngày hội việc làm dành cho nhóm ngành Thiết kế, Truyền thông & Giải trí tại TP.HCM

Tổ chức tại TP.HCM, sinh viên và những người trẻ làm việc trong ngành Sáng tạo…