Simeon Solomon- Sự biến mất gần một thập kỷ của họa sĩ vĩ đại nhất thời Victoria

Họa sĩ đương thời với Simeon Solomon- Edward Burne- Jones đã gọi ông với cái tên…

Giải mã ý nghĩa đặc biệt của từng loài hoa trong thời đại Victoria

Người dân Victoria đã xây dựng một bộ từ điển về các loài hoa để người…