Những họa sĩ vĩ đại có tầm ảnh hưởng lớn nhất tới hội họa đương đại bạn không thể không biết

Đó là những danh họa không chỉ có kỹ thuật điêu luyện mà còn có những…

Simeon Solomon- Sự biến mất gần một thập kỷ của họa sĩ vĩ đại nhất thời Victoria

Họa sĩ đương thời với Simeon Solomon- Edward Burne- Jones đã gọi ông với cái tên…