Phong cách thiết kế Urban

Nội thất Urban sử dụng những nhà kho được cải tạo, các tòa nhà được chuyển…