Typeface là gì?

Typeface hay còn được gọi là Font family, hay kiểu chữ, là một bộ các chữ…