Tượng “David” đã mở đường cho điêu khắc Phục hưng như thế nào?

Nhân vật David trong Kinh thành là một chủ đề vô cùng phổ biến trong nghệ…