Etching – kỹ thuật khắc axit trong nghệ thuật tranh in

Etching – kỹ thuật khắc axit là một trong những kỹ thuật khắc lõm (intaglio) của…

Tranh in – khái niệm không thể thiếu trong từ điển thiết kế

Hiểu một cách đơn giản, tranh in là quá trình sáng tác hình ảnh (tạo hình)…