Titian là ai? Khám phá cuộc đời và sự nghiệp của bậc thầy về màu sắc thời kỳ Phục hưng

Sinh ra vào thời kỳ Cuối Phục hưng, Titian tạo nên dấu ấn riêng của mình…