Tilt-shift photography là gì?

Tilt-shift là thể loại nhiếp ảnh làm cho các đối tượng trong ảnh bị thu nhỏ…