Điều gì đã khiến “Ophelia” trở thành tác phẩm kinh điển của thời kỳ Tiền Raphael

Bức tranh sơn dầu khắc họa cái chết của Ophelia, một nhân vật trong vở kịch…