Handmade là gì?

Những yếu tố quan trọng bậc nhất của một sản phẩm handmade là trình độ kỹ…