Họa sĩ Thang Trần Phềnh

Cuộc đời của họa sĩ Thang Trần Phềnh là một thế giới bí hiểm đầy khám…