Thảm Kilim – không chỉ là một di sản lâu đời

Mặc dù đôi khi bạn có thể thấy Kilim xuất hiện trong bộ sưu tập "thảm…