Những thuật ngữ quy hoạch và concept các kiến trúc sư nên biết

Là kiến trúc sư, chúng ta thường sử dụng những từ phức tạp và khó hiểu…