Tranh in – khái niệm không thể thiếu trong từ điển thiết kế

Hiểu một cách đơn giản, tranh in là quá trình sáng tác hình ảnh (tạo hình)…