Chụp ảnh tĩnh vật là gì ?

Chụp ảnh tĩnh vật (Still life photography) là một loại hình nhiếp ảnh tập trung vào…

Pinhole photography – Ảnh chụp qua lỗ kim là gì?

Pinhole photography (xin được dịch: ảnh chụp qua lỗ kim) sử dụng một thiết bị ghi…

Tilt-shift photography là gì?

Tilt-shift là thể loại nhiếp ảnh làm cho các đối tượng trong ảnh bị thu nhỏ…