Philip Yuan- Hướng tới kỷ nguyên Cyborg trong kiến trúc

Cyborg là thuật ngữ chỉ sinh vật cơ khí hóa. Cụ thể hơn, đó là những…