Kỹ sư Phạm Đình Quý: “Người thầy” danh dự, 5 năm, 9 vòng Trái đất, hơn 100 điểm trường vùng cao

Anh vẫn luôn nhớ về điểm trường đầu tiên ở Mường Lát như một dấu mốc…