Laurie Pressman- Đại diện Pantone chia sẻ cách tìm ra xu hướng màu của năm

Trong 54 năm cung cấp các sản phẩm dịch vụ và công nghệ trong khám phá…

Màu Pantone là gì?

Hệ thống tiêu chuẩn màu The PANTONE® được ngầm công nhận như một ngôn ngữ chuẩn…