Tầm quan trọng của nữ giới trong hội họa Siêu thực vốn được thống trị bởi nam giới

Sau đây là 10 nữ họa sĩ siêu thực ấn tượng, những người đã tạo được…