Phong cách nhiệt đới trong thiết kế nội thất là gì?

Phong cách nhiệt đới (Tropical style) là một phong cách thiết kế nội thất lấy cảm…