Hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ – Tổng thư ký đầu tiên của Hội Mỹ Thuật Việt Nam

Tác phẩm chính của hoạ sĩ Nguyễn Văn Tỵ là những tranh sơn mài đẹp, với…