Họa sĩ Nguyễn Văn Bình

Họa sĩ Nguyễn Văn Bình thuộc nền nghệ thuật tiền chiến, có tính chất mở đường…