Họa sĩ Nguyễn Tường Lân

Nguyễn Tường Lân - người hoạ sĩ đương đại kết hợp hài hoà giữa các màu…