Hoạ sĩ Nguyễn Tiến Chung – Người mang “hồn quê” thấm đẫm vào từng tác phẩm hội họa

Nguyễn Tiến Chung là một họa sĩ đa tài, vẽ đủ loại chất liệu, từ bột…