Họa sĩ Nguyễn Đức Nùng – Cây đại thụ của làng tranh sơn mài Việt Nam

Nguyễn Đức Nùng là họa sĩ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp nghiên cứu mĩ…