Họa sĩ Nguyễn Cát Tường

Người ta biết đến họa sĩ Cát Tường trong tư cách là người sáng tạo ra…