Mockup là gì? Sử dụng thế nào?

Một cách hiểu đơn giản thì mockup (hay mock-up) là một mô hình ví dụ cho…