Nhà thiết kế Minh Hạnh – Người phụ nữ nặng lòng với truyền thống dân tộc

Minh Hạnh đã dành toàn bộ thời gian trong sự nghiệp để tôn vinh chiếc Áo…