Naoto Fukasawa: Sự trỗi dậy âm thầm của Mingei giữa thế kỷ 21 hiện đại

Khi một nghệ nhân nổi tiếng tạo ra một tác phẩm mỹ nghệ thì chính những…