Cuộc đời bi kịch của Frida Kahlo – “Thánh nữ” hội họa thế kỷ 20

Là nữ họa sĩ tài hoa Mexico, Frida Kahlo nổi tiếng với những bức chân dung…