Memento Mori: Chiêm nghiệm về sự sống và cái chết trong hội họa phương Tây

'Memento mori' với ý nghĩa “Hãy nhớ, ngươi rồi sẽ chết” mới nghe qua có vẻ…