6 họa phẩm đưa Mark Rothko trở thành gương mặt tiên phong của phong cách Color Field

Ông thể hiện cảm xúc phong phú thông qua các tác phẩm với những mảng màu…