Họa sỹ Lương Xuân Nhị

Cùng với một hòa sắc xanh vàng dịu nhẹ rất đặc trưng phong cách vẽ của…