Low poly illustration là gì?

Low Poly illustration là một kỹ thuật ban đầu được sử dụng để làm mô hình…

Low-poly là gì?

Low-poly (tạm dịch: đa giác thấp) là thuật ngữ thường thấy chỉ một kĩ thuật xây…