Giải mã ý nghĩa đặc biệt của từng loài hoa trong thời đại Victoria

Người dân Victoria đã xây dựng một bộ từ điển về các loài hoa để người…