Câu chuyện tai tiếng đằng sau kiệt tác “The Swing”

Danh họa đã hoàn thành tác phẩm "The Swing" vào năm 1767 theo yêu cầu của…