Những bóng hồng trong tranh Jean Édouard Vuillard – nhà đồng sáng lập nhóm họa Les Nabis

Vào năm 1889, ông trở thành người đồng sáng lập phong trào Les Nabis cùng với…

Gặp gỡ Les Nabis, nhóm họa sĩ có công cách mạng hóa hội họa thế kỷ 20, nhà tiên tri của hội họa hiện đại

Trong khi hầu hết các nhóm đều xoay quanh những điểm chung về phong cách, thẩm…