Công ty Philips Lighting công bố công nghệ mới LiFi thay thế cho Wi-Fi

Philips Lighting công bố sẽ tấn công vào thị trường đèn LED LiFi công nghệ mới…