Lê Thị Lựu – Nữ họa sĩ đầu tiên của nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam

Lê Thị Lựu ít vẽ cảnh, còn thì đa phần là vẽ người. Và nhân vật…