Họa sĩ Lê Huy Miến

Lê Huy Miến là người họa sĩ đầu tiên đưa nền mỹ thuật Việt Nam từ…