Khám phá về Kintsugi: Nghệ thuật phục hồi gốm sứ đã vỡ bằng vàng

Thường được gọi một cách mỹ miều là "sự kết hợp vàng", Kintsugi, hay Kintsukuroi, là…