Thiết kế là gì?

Trong bài viết này, Designs.vn sẽ mang đến lời giải thích của riêng mình và hy…