Kết cấu dây căng: cách thức hoạt động và các loại khác nhau

Kết cấu dây căng là thuật ngữ thường được dùng để chỉ việc xây dựng mái…

Liên hệ giữa kiến trúc và kết cấu trong thiết kế

1. Vẻ đẹp kiến trúc trên kết cấu chịu lực Lối kiến trúc này được phát…

Phong trào nghệ thuật Constructivism là gì?

Constructivism có sức lan tỏa nhanh chóng, giao lưu cũng như ảnh hưởng đến các tư…